Göm menyn

Stipendier och anslag från Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen

Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping

Stipendier och anslag till undervisningsväsendet i Linköping

Styrelsen för Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping kommer att under 2018 dela ut stipendier och anslag för nedan angivna ändamål:

  • Stipendier till lärare vid undervisningsväsendet i Linköping samt inom statsbidragsberättigade studieorganisationer i kommunen för fortbildning, vidareutbildning och forskning samt resor i anslutning härtill.
  • Inköp till biblioteksinstitutioner vid undervisningsväsendet inom Linköpings kommun av litteratur som gagnar lärares eller elevers orientering, fortbildning och forskning och vilka inköp icke på annat sätt kan bestridas.
  • Annat ändamål för undervisningsväsendet inom kommunen, som inte skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Styrelsen för Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping har beslutat att under 2018 särskilt prioritera ansökningar som avser digitalt lärande, matematik och naturvetenskap, barns och elevers läsande och skrivande samt främjande av kulturmöten, inom ramen för stiftelsens fastslagna ändamål.

Medel från stiftelsen kan även avse långsiktiga satsningar och projekt och då utgöra en delfinansiering, även om medel endast beviljas för ett år i taget. Styrelsen uppmuntrar ansökningar som innehåller samverkan med universitet och högskolor. Observera att medel inte utbetalas för klassresor, elevgrupper eller liknande. Kostnader för arbetstid ersätts inte.

Underskriven ansökan skickas digitalt till: bildningsnamnden@linkoping.se

OBS! sista ansökningsdag är den 13 april 2018

Blankett för ansökan om stipendium/anslag, stadgar och tillämpningsanvisningar finns på:

http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/fakta-om-linkoping/ekonomi-och-budget/stipendier-och-stiftelser/privat-efter-ansokan/stiftelsen-tornbylyckorna---lektorshagen-i-linkoping/

Kontakt

Linköpings kommun
Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping
Utbildningsförvaltningen, Apotekaregatan 13C
581 81 Linköping

Förfrågningar kan göras till Utbildningskontoret: Anna Klefborg anna.klefborg@linkoping.se telefon 013-29 47 38


2018-02-22
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-22