Göm menyn

4 studenter till Erasmus Intensive Program i Wien

4 studenter har antagits till den populära intensivkursen efter en svår urvalsprocess med ett stort antal väl kvalificerade studenter.

 “Inside out / Outside in - Building bridges in teacher education through encounters with diversity” som ges I Wien den 4/4-14/4 genom ett samarbete mellan University of Chester, Europa-Universität Flensburg, University of Tartu, University of Jyväskylä, Pädagogische Hochschule Wien, Etvös Lorand University Budapest och Linköpings universitet.

Lärarutbildningsnätverket har samarbetat under många år och det är sjätte gången som ett intensivprogram (IP) genomförs med olika teman. Årets IP fokuserar på

 “the question of diversity in the European classrooms by improving the provision of intercultural competence and understanding in pre- and in-service teacher education”.

Per Simfors, IKK är en av projektledarna och kursansvarig. Under 10  intensiva dagar diskuteras in- och utanförskap, språkinlärning och varvas av kulturgeografiska inslag och dramapedagogik. Flera skolbesök ligger också på schemat. Vem vill inte delta i detta spännande och dagsaktuella projekt?


2018-02-16
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-16