Göm menyn

LiU Skolsamverkan: Tema Digitalisering

Under 2018 har LiU Skolsamverkan valt digitalisering som tema för olika aktiviteter inom LiU Skolsamverkan. Det övergripande syftet med detta tema att bidra till att utveckla verksamheten hos huvudmän, i skolor, i undervisning och i lärarutbildning.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-15