Förskolebarn löser problem med matematiska handlingar i legoleken

Förskolebarn löser problem med matematiska handlingar i legolekenPhoto by Eric Gjerde / CC BY-NC/2.0.

 

Problemlösning är en viktig matematisk aktivitet som barnen utför i legoleken och en förutsättning för matematisk utveckling. För att barn ska ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla denna matematiska aktivitet behövs det matematisk kompetent förskolepersonal som är närvarande och deltagande i barns lekaktiviteter som kan stötta och utveckla barns problemlösande, menar Anders Albinsson, LiU, i Venue.

 

Föräldrars positioner under familjeaktiv inskolning

Föräldraidentiteter som skapas och formas under inskolningen i förskolan

Förskolestarten börjar med inskolning. Den här tiden är en omvälvande period inte bara för barnet utan för hela familjen. Vårdnadshavarna måste lära sig att bli trygga förskoleföräldrar, att hjälpa sitt barn under inskolningen, att bidra med kunskaper om barnet och att hjälpa pedagogerna att tolka barnets beteende och önskningar under inskolningen, skriver Maria Simonsson i Venue.

Lek på fritidshem

Att utveckla arbetet med lek på fritidshem

Lek är något som är centralt för fritidshemmets verksamhet och som har en stark tradition men som ibland tas för given och därför blir oreflekterad. Genom att arbeta aktivt med lek så har vi varit tvungna att ifrågasätta våra förgivettaganden om lek och därmed kunnat utveckla arbetet med lek, skriver lärare i fritidshem och forskare vid LiU i Venue.

Lärares uppfattning av samarbete med elevhälsan

Lärares uppfattning av samarbete med elevhälsan

I denna artikel presenterar Maja Johansson Gaimer, Sjukhusskolan vid Linköpings universitetssjukhus och Susanne Kreitz-Sandberg, Linköpings universitet, resultat från fokusgrupper och enkäter med lärare om deras upplevelse av samverkan med andra professioner i skolan.

Grupparbete

Den viktiga klassrumsdialogen

När elever gör grupparbeten diskuterar de främst hur arbetet i gruppen ska genomföras i stället för att diskutera uppgiften. Läraren kan emellertid stödja elevernas diskussioner genom att ställa elaborerande frågor, skriver Karin Forslund Frykedal, Linköpings universitet och Högskolan Väst, i Venue.

Mobning i skolan

Lärar-elevrelationens betydelse i antimobbningsarbetet

Lärare som är varma, lyhörda och stödjande minskar risken för mobbning i skolan. Lärare som medvetet arbetar för att utveckla och bibehålla sådana relationer med sina elever gör skolan till en tryggare plats. Dessutom är det gynnsamt för elevernas skolprestationer, skriver Robert Thornberg, LiU, i Venue.

Kroppsligt förankrad kognition

Kroppsligt förankrad kognition

Varför är det mer angeläget och accepterat att jobba tvärvetenskapligt med estetiska lärprocesser och naturvetenskapliga ämnen för yngre barns lärande i skolans tidigare år än med äldre elever? Tillsammans med forskarkollegor har Fredrik Jeppsson visat hur våra sinnliga kroppsliga erfarenheter har betydelse för lärande för alla åldrar.

 


Gilla oss på Facebook
 

Prenumerera

Ja tack, jag vill ha en kostnadsfri prenumeration!

Min e-mailadress: *

Linköpings universitet ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

Skriv i Venue

Var med och bygg den beprövade erfarenheten.

Skriva i Venue, skrivtips, mall, med mera
 

Om Venue

Linköpings universitet vill med nättidskriften Venue stimulera verksamma inom skolvärlden och utbildningsforskare till ett kvalificerat tanke- och kunskapsutbyte genom beskrivningar av erfarenheter och forskning om förskola och skola.

 


 

Tema


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jun 14 13:49:44 CEST 2018