Lärares uppfattning av samarbete med elevhälsan

Lärares uppfattning av samarbete med elevhälsan

I denna artikel presenterar Maja Johansson Gaimer, Sjukhusskolan vid Linköpings universitetssjukhus och Susanne Kreitz-Sandberg, Linköpings universitet, resultat från fokusgrupper och enkäter med lärare om deras upplevelse av samverkan med andra professioner i skolan.

 

Grupparbete

Den viktiga klassrumsdialogen

När elever gör grupparbeten diskuterar de främst hur arbetet i gruppen ska genomföras i stället för att diskutera uppgiften. Läraren kan emellertid stödja elevernas diskussioner genom att ställa elaborerande frågor, skriver Karin Forslund Frykedal, Linköpings universitet och Högskolan Väst, i Venue.

Mobning i skolan

Lärar-elevrelationens betydelse i antimobbningsarbetet

Lärare som är varma, lyhörda och stödjande minskar risken för mobbning i skolan. Lärare som medvetet arbetar för att utveckla och bibehålla sådana relationer med sina elever gör skolan till en tryggare plats. Dessutom är det gynnsamt för elevernas skolprestationer, skriver Robert Thornberg, LiU, i Venue.

Kroppsligt förankrad kognition

Kroppsligt förankrad kognition

Varför är det mer angeläget och accepterat att jobba tvärvetenskapligt med estetiska lärprocesser och naturvetenskapliga ämnen för yngre barns lärande i skolans tidigare år än med äldre elever? Tillsammans med forskarkollegor har Fredrik Jeppsson visat hur våra sinnliga kroppsliga erfarenheter har betydelse för lärande för alla åldrar.

Tema mobbning

Sociala processer avgör hur elever reagerar som åskådare vid mobbning

När elever i fjärde till sjunde klass intervjuas om hur de reagerar som åskådare till mobbning framkommer att sociala processer såsom vad som räknas som mobbning, sociala relationer och skuldbeläggande av den utsatta påverkar om de hjälper till eller inte, skriver Camilla Forsberg, Linköpings universitet, i Venue.

Förskoleföräldrars tankar om utvecklingssamtal

I intervjuer uttrycker föräldrar att de anser utvecklingssamtalen som meningsfulla på olika sätt. De kan säkerställa en känsla av tillit och trygghet med professionella pedagoger som i föräldrarnas ögon tycks framstå som ”barnexperter”, skriver Alma Vladavic, Maria Simonsson och Ann-Marie Markström, LiU, i Venue.

Fritidshem

Tryggare barn på fritidshemmet – börjar med oss själva

Att ha kompisar, få leka och känna sig trygg med både vuxna och barn är något alla elever har rätt att känna och uppleva på sitt fritidshem. På Folkparksskolans fritidshem i Norrköping har vi de senaste åren aktivt arbetat med att utveckla våra arbetsformer för att alla elever ska uppleva glädje och trygghet på vårt fritidshem, skriver Helene Elvstrand, LiU, Josefin Hollertz, Anton Lilja, Jimmy Nergården, Erik Landers, Annette Berggren och Elsa Karlsson, Folkparksskolan, i Venue.

 


Gilla oss på Facebook
 

Prenumerera

Ja tack, jag vill ha en kostnadsfri prenumeration!

Min e-mailadress: *

 

Skriv i Venue

Var med och bygg den beprövade erfarenheten.

Skriva i Venue, skrivtips, mall, med mera
 

Om Venue

Linköpings universitet vill med nättidskriften Venue stimulera verksamma inom skolvärlden och utbildningsforskare till ett kvalificerat tanke- och kunskapsutbyte genom beskrivningar av erfarenheter och forskning om förskola och skola.

 

Tårtor
Venue fyllde fem år och bjöd på minikonferens.

 

15 forskarutbildningsplatser till Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik


 

Tema


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Feb 16 10:24:33 CET 2018