Förskoleföräldrars tankar om utvecklingssamtal

I intervjuer uttrycker föräldrar att de anser utvecklingssamtalen som meningsfulla på olika sätt. De kan säkerställa en känsla av tillit och trygghet med professionella pedagoger som i föräldrarnas ögon tycks framstå som ”barnexperter”, skriver Alma Vladavic, Maria Simonsson och Ann-Marie Markström, LiU, i Venue.

 

 

Fritidshem

Tryggare barn på fritidshemmet – börjar med oss själva

Att ha kompisar, få leka och känna sig trygg med både vuxna och barn är något alla elever har rätt att känna och uppleva på sitt fritidshem. På Folkparksskolans fritidshem i Norrköping har vi de senaste åren aktivt arbetat med att utveckla våra arbetsformer för att alla elever ska uppleva glädje och trygghet på vårt fritidshem, skriver Helene Elvstrand, LiU, Josefin Hollertz, Anton Lilja, Jimmy Nergården, Erik Landers, Annette Berggren och Elsa Karlsson, Folkparksskolan, i Venue.

Fokussamtal

Fokusgruppssamtal om svåra frågor

I ett aktuellt forskningsprojekt har fokusgruppssamtal visat sig vara en fruktbar metod för att tillsammans i grupp bearbeta, diskutera och reflektera över hur man i förskola och skola kan identifiera och stödja barn som bevittnar i våld i hemmet. Detta projekt har väckt frågan om en bredare användning av fokusgruppssamtal som pedagogiskt verktyg i förskola och skola, skriver Ann-MArie Markström och Ann-Charlotte Münger, LiU, i Venue.

Instruktioner

Förstår, följer och har elever nytta av lärares instruktioner?

Behöver elever vara detektiver för att förstå lärares instruktioner eller har de lärt sig att följa instruktionernas logik fastän de inte går att få ihop, undrar Marcus Samuelsson, Högskolan Väst i Venue?

Lärar-elev-relationen

Lärar-elev-relationens betydelse och lärarens relationskompetens

Relationen mellan läraren och eleven är helt avgörande för om elevernas skolgång upplevs som god eller dålig, men också för elevens fortsatta väg i livet, skriver Louise Klinge i Venue.

Ordmoln

Skolelever undervisar lärarstudenter om digital kompetens

Den digitala samhällsutvecklingen skapar ett gigantiskt paradigmskifte för både skolan och lärarutbildningen. Här kan skolelever spela en viktig roll och bidra till lärarstudenters pedagogiska digitala kompetens, skriver Anders Skanetofth och Linnéa Stenliden i Venue.

Matematik

Killar och tjejer upplever matematikundervisning på olika sätt

Elevers upplevelser av matematikundervisningen i skolan påverkar hur väl de lyckas i matematikämnet. Killar upplever att de i högre utsträckning än tjejerna har inflytande över innehållet och är mer delaktiga i undervisningen. Tjejerna upplever matematiken i skolan som svårare än vad killar gör, skriver Marcus Samuelsson och Joakim Samuelsson, Linköpings universitet, i Venue.

 


Gilla oss på Facebook
 

Prenumerera

Ja tack, jag vill ha en kostnadsfri prenumeration!

Min e-mailadress: *

 

Skriv i Venue

Var med och bygg den beprövade erfarenheten.

Skriva i Venue, skrivtips, mall, med mera
 

Om Venue

Linköpings universitet, Lärarrummet vill med nättidskriften Venue stimulera verksamma inom skolvärlden och utbildningsforskare till ett kvalificerat tanke- och kunskapsutbyte genom beskrivningar av erfarenheter och forskning om förskola och skola.


 

Tema


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jun 19 10:32:33 CEST 2017