Lärar-elevrelationens betydelse i antimobbningsarbetet

Tema mobbning

Lärare som är varma, lyhörda och stödjande minskar risken för mobbning i skolan. Lärare som medvetet arbetar för att utveckla och bibehålla sådana relationer med sina elever gör skolan till en tryggare plats. Dessutom är det gynnsamt för elevernas skolprestationer, skriver Robert Thornberg, LiU, i Venue.

 

Kroppsligt förankrad kognition

Kroppsligt förankrad kognition

Varför är det mer angeläget och accepterat att jobba tvärvetenskapligt med estetiska lärprocesser och naturvetenskapliga ämnen för yngre barns lärande i skolans tidigare år än med äldre elever? Tillsammans med forskarkollegor har Fredrik Jeppsson visat hur våra sinnliga kroppsliga erfarenheter har betydelse för lärande för alla åldrar.

Tema mobbning

Sociala processer avgör hur elever reagerar som åskådare vid mobbning

När elever i fjärde till sjunde klass intervjuas om hur de reagerar som åskådare till mobbning framkommer att sociala processer såsom vad som räknas som mobbning, sociala relationer och skuldbeläggande av den utsatta påverkar om de hjälper till eller inte, skriver Camilla Forsberg, Linköpings universitet, i Venue.

Förskoleföräldrars tankar om utvecklingssamtal

I intervjuer uttrycker föräldrar att de anser utvecklingssamtalen som meningsfulla på olika sätt. De kan säkerställa en känsla av tillit och trygghet med professionella pedagoger som i föräldrarnas ögon tycks framstå som ”barnexperter”, skriver Alma Vladavic, Maria Simonsson och Ann-Marie Markström, LiU, i Venue.

Fritidshem

Tryggare barn på fritidshemmet – börjar med oss själva

Att ha kompisar, få leka och känna sig trygg med både vuxna och barn är något alla elever har rätt att känna och uppleva på sitt fritidshem. På Folkparksskolans fritidshem i Norrköping har vi de senaste åren aktivt arbetat med att utveckla våra arbetsformer för att alla elever ska uppleva glädje och trygghet på vårt fritidshem, skriver Helene Elvstrand, LiU, Josefin Hollertz, Anton Lilja, Jimmy Nergården, Erik Landers, Annette Berggren och Elsa Karlsson, Folkparksskolan, i Venue.

Fokussamtal

Fokusgruppssamtal om svåra frågor

I ett aktuellt forskningsprojekt har fokusgruppssamtal visat sig vara en fruktbar metod för att tillsammans i grupp bearbeta, diskutera och reflektera över hur man i förskola och skola kan identifiera och stödja barn som bevittnar i våld i hemmet. Detta projekt har väckt frågan om en bredare användning av fokusgruppssamtal som pedagogiskt verktyg i förskola och skola, skriver Ann-MArie Markström och Ann-Charlotte Münger, LiU, i Venue.

Instruktioner

Förstår, följer och har elever nytta av lärares instruktioner?

Behöver elever vara detektiver för att förstå lärares instruktioner eller har de lärt sig att följa instruktionernas logik fastän de inte går att få ihop, undrar Marcus Samuelsson, Högskolan Väst i Venue?

 


Gilla oss på Facebook
 

Prenumerera

Ja tack, jag vill ha en kostnadsfri prenumeration!

Min e-mailadress: *

 

Skriv i Venue

Var med och bygg den beprövade erfarenheten.

Skriva i Venue, skrivtips, mall, med mera
 

Om Venue

Linköpings universitet vill med nättidskriften Venue stimulera verksamma inom skolvärlden och utbildningsforskare till ett kvalificerat tanke- och kunskapsutbyte genom beskrivningar av erfarenheter och forskning om förskola och skola.


 

Tema


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Nov 21 16:33:13 CET 2017