Göm menyn

Förstelärare

 

Nätverksträff januari 2017

Hur kan vi hjälpa våra elever att lära sig så mycket som möjligt? Vilka pedagogiska tankemodeller och redskap kan jag som lärare använda för att öka elevernas lärande? Hur kan vi kollegialt arbeta med att skapa en undervisning där eleverna lär sig det vi vill? Dessa frågor behandlas under LiUs fjärde förstelärarträff.

Nätverksträff december 2015

Hur går det till när lärare får tillgång till forskning och vad händer med forskningens resultat på vägen fram till läraren? Hur kan försteläraren hantera ett uppdrag med en förväntan på att hålla sig informerad om aktuell forskning inom sitt ämnesområde och samtidigt följa de senaste rönen inom den pedagogiska utvecklingen?

Dessa två angelägna frågor är fokus för LiU:s tredje förstelärarträff som innehåller både föreläsning och en workshop för påfyllnad av förstelärarens verktygslåda. Du kan välja att delta i workshop förmiddag eller eftermiddag.

Linea Stenliden

Nätverksträff januari 2015

Torsdagen 15 januari bjöd Linköpings universitet i samverkan med Visualiseringscenter C in förstelärare i regionen till ännu en träff. Vi fångade tråden från vårens möte och fortsätter dialogen om förstelärararens uppdrag i en föränderlig tid. Vi tog också del av aktuell forskning samtidigt som vi utmanas och inspireras i en spännande miljö.

Nätverksträff april 2014

Linköpings universitet bjuder in förstelärare i regionen till en nätverksträff för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Vår förhoppning är att det här är ett första steg till att kunna erbjuda kontinuerliga träffar för förstelärare. Torsdag den 24/4, Campus Valla, Linköping.

Förstelärare och lektor i skolan

GemforsDen 5 december bjöd Utbildningsvetenskap på Linköpings universitet in till konferens för att tillsammans med skolhuvudmän i regionen samtala om angelägna skolsamverkansfrågor. Denna gång var samverkan kring karriärtjänster i skolan temat för konferensen. Se filmer från konferensen.


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Oct 31 11:16:45 CET 2016