Göm menyn

Forskarutbildning

Du har kommit till Utbildningsvetenskaps interna sidor för forskarstuderande. Forskarutbildningens externa sidor hittar du på https://liu.se/artikel/forskarutbildning-vid-utbildningsvetenskapDär framgår vilka forskarutbildningar som bedrivs i dagsläget. Forskarutbildningarnas allmänna studieplan finns på sidan som kommer om man följer länken. Det övergripande ansvaret för forskarutbildningarnas genomförande och kvalitet har områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap. 

För att säkerställa att forskarutbildningarna håller hög kvalitet har styrelsen inrättat en forsknings- och forskarutbildningsnämnd. Det vardagliga arbetet för respektive forskarutbildning har områdesstyrelsen delegerat till den institution där forskarutbildningen är placerad.

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden följer fortlöpande upp områdets forskarutbildning, dess handläggning och organisation vid institutioner och inom fakultetskansli.

Forskarutbildnings- och docentnämnden (FuDo)

 


Sidansvarig: helena.loborg@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-16