Göm menyn

Forskarutbildning

Inom verksamhetsområdet Utbildningsvetenskap är ett åttiotal forskare och forskarstuderande verksamma. Under de senaste åren har stort arbete lagts ned på att stärka forskningen inom området. Utbildningsvetenskaplig forskning bedrivs även på andra fakulteter.

Är du eller vill du bli doktorand? Via menyn till vänster kan du läsa vad som gäller.
 


Sidansvarig: helena.loborg@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Feb 23 16:06:10 CET 2015