Göm menyn

Forskarutbildning

Du har kommit till Utbildningsvetenskaps interna sidor för forskarstuderande. Forskarutbildningens externa sidor hittar du på https://liu.se/artikel/forskarutbildning-vid-utbildningsvetenskapDär framgår vilka forskarutbildningar som bedrivs i dagsläget. Forskarutbildningens allmänna studieplan finns på sidan som kommer om man följer länken. Det övergripande ansvaret för forskarutbildningarnas genomförande och kvalitet har områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap. 

För att säkerställa att forskarutbildningarna håller hög kvalitet har styrelsen inrättat en forsknings- och forskarutbildningsnämnd. Det vardagliga arbetet för respektive forskarutbildning har områdesstyrelsen delegerat till den institution där forskarutbildningen är placerad.

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden följer fortlöpande upp områdets forskarutbildning, dess handläggning och organisation vid institutioner och inom fakultetskansli.

Forskarutbildnings- och docentnämnden (FuDo)

Medel för utbildningsvetenskaplig forskning med relevans för lärarutbildning

Lärare som är aktiva inom lärarprogrammen inbjuds att söka medel för utbildningsvetenskaplig forskning med relevans för lärarutbildning. Medlen avser tid för forskning under 2018-2019. Huvudsyftet är att stärka lärarprogrammens forskningsanknytning. Sista ansökningsdag är 31 augusti 2018. 


Sidansvarig: helena.loborg@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Sep 27 13:37:47 CEST 2018