Göm menyn

Utbildningar och kontakt

Här nedan finner du våra forskarutbildningar listade i alfabetisk ordning. För mer information se respektive forskarutbildnings hemsida där kontaktperson finns angiven.

Matematikdidaktik

Forskarutbildning i matematikdidaktik på MAI

Matematikdidaktik på IBL

Allmän studieplan för forskarutbildning i Matematikdidaktik (pdf)

Pedagogik

Forskarutbildning i pedagogik

Allmän studieplan för forskarutbildning i Pedagogik (pdf)

Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Forskarutbildning i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Allmän studieplan för forskarutbildning i Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (pdf)

Pedagogik med ämnesdidaktisk inriktning

Forskarutbildning i pedagogik

Allmän studieplan för forskarutbildning i Pedagogik med ämnesdidaktisk inriktning (pdf)

Pedagogiskt arbete

Forskarutbildning i Pedagogiskt arbete (ISV)

Allmän studieplan för forskarutbildning i Pedagogiskt arbete (pdf)

Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning

Forskarutbildning i Pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets, de moderna språkens och samhällsämnenas didaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning (pdf)

Naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas, teknikens och teknikens didaktik (FontD)

Allmän studieplan för forskarutbildning i naturvetenskapernas didaktik (pdf)

Allmän studieplan för forskarutbildning i teknikens didaktik (pdf)


Sidansvarig: helena.loborg@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Aug 22 11:18:50 CEST 2017