Hide menu

The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Kurser och seminarier

Nedan finns länkar till forskarutbildningskurser och seminarier inom Utbildningsvetenskap.

 

Kurser

Forskarutbildningskurser på IBL

Forskarutbildningskurser vid FontD

Forskarutbildningskurser vid Pedagogiskt arbete, ISV

Seminarier

Kollegium för skolforskning - högre seminarier vt 2011 (pdf) (IBL)

Forskarseminarier vuxenpedagogik och folkbildning (IBL)

Högskolepedagogiska seminarier (IBL)

Ämnesdidaktiska seminarier (MAI)

 


Page manager: helena.loborg@liu.se
Last updated: Mon May 15 09:25:46 CEST 2017