Göm menyn

Ansvar och strategi

Ansvarsfördelning

Det övergripande ansvaret för forskarutbildningarnas genomförande och kvalitet har områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap. Strategiska överväganden kring forskarutbildning, men även forskning och grundutbildning, finns formulerade i områdets strategiska handlingsplan.

För att säkerställa att forskarutbildningarna håller hög kvalitet har styrelsen inrättat en forsknings- och forskarutbildningsnämnd. Det vardagliga arbetet för respektive forskarutbildning har områdesstyrelsen delegerat till den institution där forskarutbildningen är placerad.

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden följer fortlöpande upp områdets forskarutbildning, dess handläggning och organisation vid institutioner och inom fakultetskansli.

Handlingsplan för forskning och forskarutbildning

Forskarutbildnings- och docentnämnden (FuDo)


Sidansvarig: helena.loborg@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Dec 01 10:15:46 CET 2014