Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Introduktionsprogram för alla nya doktorander inom Utbildningsvetenskap

Tid: 14 juni kl 09.00 - 15.00

Plats: KG43, Hus Key, Campus Valla

Program

09.00  Bitr.prof. Maria Simonsson: Välkommen till forskarutbildning vid Utbildningsvetenskap

09.05  Helena Loborg, PhD: Lagar och regler

10.00  Prof. Stefan Samuelsson: God forskningssed

10.55  Fika

11.05  Helena Loborg PhD: Hållbar utveckling inom forskarutbildning

12.00  Lunch på egen hand

13.00  Docent Camilla Forsberg, Lika villkorslektor: Lika Villkor och forskarutbildning

14.00  Docent Johanna Nählinder och Bibliotekarie Kerstin Annerbo: Biblioteket och forskarutbildning


Sidansvarig: helena.loborg@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-04-11