Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Området för Utbildningsvetenskaps del av handledarkursen

Handledning av forskarstuderande – avancerad kurs i högskolepedagogik, 4 hp

Deltagande vid den fakultetspecifika delen bör ske mot slutet av, eller efter, den universitetsgemensamma delen av handledarkursen som ges av Didacticum.

Under delkursen behandlas forskar­ut­bildningens regelverk. Framförallt studeras nationella regelverk för forskarutbildning, LiU-övergripande regelverk samt UV:s regelverk. En kort infor­ma­tion om forskarladok ingår också. Under dagen examineras även deltagarnas skriftliga uppgift i ett gemensamt seminarium.

Fakultetsspecifik del av handledningskursen

Möten 2023

15 maj klockan 9-15. Lokal meddelas senare.
13 november klockan 9-15. Lokal meddelas senare.

För mer information kontakta Helena Loborg, KfU, helena.loborg@liu.se


Sidansvarig: helena.loborg@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-04-11