Göm menyn

Frågor och svar om forskarutbildning

Frågor och svar om forskarutbildningen att tänkt att ge svar på några vanligt förekommande frågor. Tänk på att det är generella svar. Om du är osäker över något så ska du alltid kontakta:

  • din personalintendent för frågor som rör din anställning
  • din avdelningschef när det gäller institutionstjänstgöring
  • din forskarutbildningsstudierektor för frågor som rör forskarutbildning på ett övergripande plan
  • din handledare för frågor som rör just din forskarutbildning

Frågorna

Vad är skillnaden mellan en doktorand och en forskarstuderande?

Är jag anställd eller student som forskarstuderande?

Vilka kurser ska jag gå?

Vilka kurser kan jag gå?

Hur många klarar sin forskarutbildning?

Hur utvärderas doktorandens utveckling?

Hur gör jag när jag vill byta handledare?

Står fakulteten för någon form av hjälp att hitta arbete åt mig efter disputation?

Om jag gör en licentiat-avhandling, finns det möjlighet att utveckla detta till en doktorsavhandling? Och vad krävs för det?

 

Svaren

Vad är skillnaden mellan en doktorand och en forskarstuderande?

Om du är doktorand är det ingen skillnad. Orden används ofta synonymt för den som deltar i en forskarutbildning, även för den som läser till en licentiandexamen.

Är jag anställd eller student som forskarstuderande?

Det beror på vilket avtal som du har. Har du en anställning på LiU är du både anställd och student. Då har du samma villkor rättigheter/skyldigheter som övriga anställda. Det gäller bland annat rätten till lokaler, friskvård, försäkringar med mera. Om du har några frågor kring anställningsvillkor kan du vända dig till din personalintendent.

När du är forskarstuderande så är du även student och då har du samma rättigheter som studenter har, oavsett vilken arbetsgivare du har.

Om du har din anställning hos en annan arbetsgivare gäller de villkor som råder inom den forskarutbildning som du går.

Vilka kurser ska jag gå?

I den allmänna studieplanen står vilka kurser som är obligatoriska för din utbildning.

Vilka kurser kan jag gå?

Tillsammans med din handledare kommer du överens om vilka kuser du ska gå utöver de som är obligatoriska för utbildnigen. Kurser inom Utbildningsvetenskap kan du hitta på följande länk.

Hur många klarar sin forskarutbildning?

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) presenterar årligen statistik över hur många som börjar och avslutar sin forskarutbildning. Dessa tillsammans med andra frågor om forskarutbildningen kan läsa mer om här.

Hur utvärderas doktorandens utveckling?

Det görs främst genom den individuella studieplanen (ISP) som du fyller i tillsammans med din handledare, minst en gång per år. Tänk på att den individuella studieplanen är ett viktigt juridiskt dokument. Den hittar du här.

Hur gör jag när jag vill byta handledare?

Som doktorand har du rätt att byta handledare under utbildningstiden. Kontakta din forskarutbildningsstudierektor om vill veta mer om hur du går tillväga.

Står fakulteten för någon form av hjälp att hitta arbete åt mig efter disputation?

Efter det att utbildningen är slut och du har tagit examen så brukar fakulteten inte bistå med detta.

Om jag gör en licentiat-avhandling, finns det möjlighet att utveckla detta till en doktorsavhandling? Och vad krävs för det?

Ja det finns det. Då måste du bli antagen till den resterande delen av utbildningen mot en doktorsexamen.

 

 


Sidansvarig: helena.loborg@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Nov 10 13:23:09 CET 2014