Göm menyn

Forskarskolor för lärare och förskollärare

Lic-forskarskola i naturvetenskap, matematik, teknik och dessa ämnens didaktik (lic-fontD)

Den nationella forskarskolan, FontD, är ett samarbete mellan elva lärosäten. Forskarskolan erbjuder forskarutbildningsplatser, ledande till licentiatexamen, för yrkesverksamma lärare och förskollärare (Lic FontD 3).

Den forskarstuderande behåller sin tjänst på sin skola/förskola och får sin lön därifrån. Forskarutbildningen sker på 50 % av heltid parallellt med 50% undervisning på den egna skolan, under fyra år.

5-20 forskarutbildningsplatser till Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik kommer att utannonseras under tidig vår 2015.

Information om nuvarande forskarskola finns på lic-fontD:s hemsida.

Lic-forskarskola i yrkesämnenas didaktik

Våren 2012 startar en ny forskarskola i yrkesämnenas didaktik. Forskarskolan riktar sig till dig som är lärare inom gymnasieskolans yrkesprogram och ger en licentiatexamen.

Utbildningen anordnas i samverkan mellan universiteten i Göteborg, Karlstad, Linköping, Stockholm och Umeå samt Södertörns högskola, med Stockholms universitet som värd och ansvarig.

Forskarutbildningen är ämnesdidaktisk, vilket innebär att utbildningen är gemensam för samtliga yrkesämnen, men kursuppgifter och avhandling riktas mot ämnesspecifika frågor. Liksom i annan ämnesdidaktisk forskning handlar det om frågor om kunskapsbildning, lärande, undervisning och bedömning inom innehållsliga områden, specifika för varje yrkesämne.

Läs mer på lic-forskarskolans hemsida (Stockholms universitet)

Lic-forskarskola för ämnesdidaktik i mångfaldens skola (FOBASM)

Forskarskolan ingår i regeringens satsning på forskning och kompetenshöjning av lärare. Särskilt har kunskapsutveckling och forskning kring barns matematiska och språkliga utveckling betonats.

Det övergripande syftet med denna forskarskola är att erbjuda en forskarutbildning av hög kvalitet som kan utgöra ett nav för ämnesdidaktisk kunskapsutveckling baserat på förskolans uppdrag och dess bidrag till skolsystemet som helhet.

Läs mer på lic-forskarskolan FOBASM:s hemsida (Malmö högskola)

Kontakt

  • Lic-forskarskola i yrkesämnenas didaktik
    Andreas Fejes
    andreas.fejes@liu.se
    Telefon: 013-282 136
     

Sidansvarig: helena.loborg@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jun 18 08:26:03 CEST 2018