Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Examen

Bestämmelser om doktorsexamen och disputation finns i högskoleförordningen kap 6 samt i besluten Riktlinjer för utbildning och examination på forskarnivå och Riktlinjer för utbildning och examination på forskarnivå inom området Utbildningsvetenskap. Besluten går att hitta i Linköpings universitets regelsamling. I besluten framgår vad som gäller avseende anmälan av framläggning av licentiatuppsats, anmälan om disputation, publiceringar, distribution, granskning, examinator mm.


Sidansvarig: helena.loborg@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-16