Göm menyn

Disputationer inom Utbildningsvetenskap


2020-11-23 kl 13.00 i Vallfarten

Elisabeth Eriksson, IBL, Pedagogik

Återkoppling i lågstadieklassrum

Fakultetsopponent: professor Kari Smith, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)


2020-12-18 kl 13.00 i sal I:101, Hus I, Campus Valla

Johanna Köpsén, IBL, Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Knowledge in VET curricula and power in society and labour market - Policy and practice: demands-based and employer-driven Swedish Higher Vocational Education

Fakultetsopponent: professor Leesa Wheelahan, University of Toronto


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-29