Göm menyn

Disputationer inom Utbildningsvetenskap

2021-12-10 kl 13.00 i sal I:101, Campus Valla

Åsa Mårtensson, IBL, Pedagogik med ämnesdidaktisk inriktning

Yrkesutbildning på gränsen mellan skola och arbetsliv

Fakultetsopponent: docent Nina Kilbrink, Karlstads universitet


2021-12-17 kl 13.00 

Christina Aminoff, IBL, Pedagogik

Skriftspråkliga handlingar i förskoleklass och årskurs 1

Fakultetsopponent: professor Gunilla Sandberg, Mälardalens högskola


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-15