Göm menyn

Disputationer inom Utbildningsvetenskap

 


2019-05-19 kl 13.00 i I:101, Hus I, Campus Valla

Henrik Lindqvist, IBL, Pedagogik

Student teachers' and beginning teachers' coping with emotionally challenging situations

Fakultetsopponent: professor Anneli Frelin, Högskolan i Gävle


2019-05-29 kl 13 på IBL

Agneta Grönlund, IBL, Pedagogik

Spänningsfyllda verksamheter: om återkoppling i samhällskunskap i analoga och digitala gymnasieklassrum (preliminär titel)

Fakultetsopponent: docent Marie Tanner, Karlstads universitet


2019-06-14 kl 10.00-12.00 i I:101, Hus I, Campus Valla

Erika Åkerblom, IBL, Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Styra i namn av utbildning och hälsa: Styrningsteknologier och formering av en förädlad befolkning

Fakultetsopponent: professor Marie Öhman, Örebro universitet


2019-06-14 kl 13.15 i K3, Campus Norrköping

Johanna Andersson, ISV, Naturvetenskapernas didaktik

Barns teckningar som utgångspunkt i det naturvetenskapliga samtalet

Fakultetsopponent: professor Christina Ottander, Umeå universitet


 


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-29