Göm menyn

Disputationer inom Utbildningsvetenskap

 


2021-01-22 kl 13.15 i K2, Campus Norrköping

Rizwan-ul Huq, IBL, Pedagogiskt arbete

Monolingual policy, bilingual interaction

Fakultetsopponent: professor Eda Üstünel, Mugla University, Turkiet


2021-01-29 kl 13.00 i C3, Campus Valla, samt online

Björn Sjögren, IBL, Pedagogik

Bystander behaviors in peer victimization: Associations with moral disengagement, efficacy beliefs, and student-teacher relationship quality

Fakultetsopponent: docent Linda Beckman, Karlstads universitet


2021-02-26 kl 13.00 på Campus Norrköping (lokal meddelas senare)

Daniel Orraryd, IBL, Naturvetenskapernas didaktik

Making science come alive - Student generated stop-motion animations in science education

Fakultetsopponent: professor Jörg Zabel, Leipzigs universitet, Tyskland


2021-03-12 kl 13.15 i Key 1, Campus Valla

Simon Wessbo, IKOS, Pedagogiskt arbete med inriktning mot ämnesdidaktik

Fiktion genom två medier - En studie om gymnasieelevers meningsskapande om skönlitteratur och film i svenskämnet

Fakultetsopponent: professor Christina Olin-Scheller, Karlstads universitet


 


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-12-21