Göm menyn

Disputationer inom Utbildningsvetenskap

2019-09-27 kl 13.00 i I:101, Hus I, Campus Valla

Sofia Österborg Wiklund, IBL, Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Folkbildning i global (o)rättvisa. Makt och motstånd i folkhögskolans internationalisering och transnationella kurser

Fakultetsopponent: universitetslektor Linda Berg, Umeå universitet


2019-10-04 kl 13.15 i K2, Kåkenhus, Campus Norrköping

Johanna Frejd, ISV, naturvetenskapernas didaktik

Encountering Evolution – Children’s Meaning-Making Processes in Collaborative Interactions

Fakultetsopponent: professor Christina Siry, University of Luxembourg

 


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-17