Göm menyn

Disputationer inom Utbildningsvetenskap


2017-12-19 kl 13.00 på Högskolan Väst, Trollhättan

Afrah Abdulla, IBL, Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Readiness or Resistance? – Newly arrived adult migrants´ experiences, meaning making, and learning. 

Fakultetsopponent: Professor Anders Gustavsson, Stockholms universitet


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Nov 15 09:21:03 CET 2017