Göm menyn

Disputationer inom Utbildningsvetenskap

 

2021-09-09 kl 13 på IBL

Cecilia Sveider, IBL, Pedagogik

Representationer av tal i bråkform. En studie om matematikundervisning på mellanstadiet.

Fakultetsopponent: docent Yvonne Liljekvist, Karlstads universitet


2021-09-17 kl 13 på IBL

Sofie Arnell, IBL, Pedagogik

Barns möte med matematik i förskoleklass och årskurs 1

Fakultetsopponent: professor Hanna Palmer, Linnéuniversitetet


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-14