Göm menyn

Disputationer inom Utbildningsvetenskap

2019-10-04 kl 13.15 i K2, Kåkenhus, Campus Norrköping

Johanna Frejd, ISV, naturvetenskapernas didaktik

The Elusive Evolution: Children's Meaning Making in Science

Fakultetsopponent: professor Christina Siry, University of Luxembourg

 


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-14