Göm menyn

Disputationer inom Utbildningsvetenskap

2020-09-04 kl 13.15 i Key 1, Hus Key, Campus Valla

Stina-Karin Skillermark, IKOS, Pedagogiskt arbete med inriktning mot ämnesdidaktik

Nya perspektiv på litteraturhistoria. Utbildningsprogram om antiken, romantiken och Strindberg 1960-2012.

Fakultetsopponent: biträdande professor Stefan Lundström, Luleå tekniska universitet


2020-10-23 kl 13.00

Tomas Widholm, IKOS, Pedagogiskt arbete med inriktning mot ämnesdidaktik

Läromedel i praktiken - en studie av lärares val och användning av läromedel i religionskunskap på gymnasieskolan

Fakultetsopponent: professor Geir Skeie, Stockholms universitet och Universitetet i Stavanger

 


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-23