Göm menyn

Disputationer inom Utbildningsvetenskap


2018-09-14 kl 13.00 i sal I:101, Hus I, Campus Valla

Eleonor Linder Eknor, IBL, Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Shaped for Beauty. Vocational and gendered subjectivities in private education for the beauty industry

Fakultetsopponent: professor Elisabet Öhrn, Göteborgs universitet


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: Mon May 21 15:53:29 CEST 2018