Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Aktuella disputationer

 

2023-09-29 kl 13.00 i Key1, Hus Key, Campus Valla

Daniel Bladh, IBL Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Didaktiska val i partidemokratin: Om partiskolning och lärande i politiken

Fakultetsopponent: professor Maria Olson, Stockholms universitet


2023-11-24 kl 13.00 i Vallfarten, Campus Valla

Tobias Karlsson, IBL, Pedagogik

Something to Do
Something to Be
A Study of VET-Students' Identity Development in Adult Education

Fakultetsopponent: professor Gun-Britt Wärvik, Göteborgs universitet


2023-12-08 

Anna Otterborn, IBL Naturvetenskapernas didaktik

Det bästa av två världar: Lärares arbete med digitala och analoga resurser i förskolans STEM-undervisning

Fakultetsopponent: professor Andreas Redfors, Högskolan Kristianstad


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-09-20