Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Disputationer 2012

2012-12-14

Enhancing Physics Learning through Instruction, Technical Vocabulary and ICT

Joseph Rusanganwa, IBL


2012-12-07

Adopting a cognitive semantic approach to understand thermodynamics within science education

Fredrik Jeppsson, ISV


2012-11-23

Analogical reasoning in science education - connections to semantics and scientific modelling in thermodynamics

Jesper Haglund, ISV


2012-10-26

Space and place: Perspectives on Outdoor Teaching and Learning

Emilia Fägerstam, IBL


2012-10-19

Recognition of Prior Learning in Health Care: From a Caring Ideology and Power, to Communicative Action and Recognition

Fredrik Sandberg, IBL


2012-09-28

The Making of a Reading Society: Developing a Culture of Reading in Rwanda

Pierre Canisius Ruterana, IBL


2012-09-19

Developing Academic Literacies in Times of Change. Scaffolding Literacies Acquisition with the Curriculum and ICT in Rwandan Tertiary Education

Charles Karoro Muhirwe, IBL


2012-09-14

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle - Innehåll, medierna och utbildningens funktion

Anders Jidesjö, ISV Naturvetenskapernas didaktik 


2012-03-16

Om organsystemets organisation och funktion - analys av elevsvar från Sverige och Sydafrika

Pernilla Granklint Enochson, ISV Naturvetenskapernas didaktik


2012-01-20

Viktigt, men inget för mig. Ungdomars identitetsbygge och attityd till naturvetenskap

Magnus Oskarsson, ISV


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-03-06