Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Disputationer 2010

2010-10-08

Uttryck på schemat och intryck i klassrummet

Fredrik Alm, IBL


2010-09-24

Talet om tekniska system – förväntningar, traditioner och skolverkligheter

Claes Klasander, ISV


2010-09-16

Experiences of Assessment and Study Strategies: A Study among Rwanda Students in Higher Education

Innocent Sebasaza Mugisha, IBL


2010-06-11

Lärare med utländsk bakgrund : sju yrkeslivsberättelser om möten med nya skolsammanhang

Monica Sandlund IBL


2010-06-09

Bedömningsmakten - Berättelser om stat, lärare och elever 1960-1995

Pär Widén, IBL


2010-05-27

Unga i normalitetens gränsland: Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende

Susanne Severinsson, ISV


2010-02-19

Mathematics at Work. A Study of Mathematical Organisations in Rwandan Workplaces and Educational Settings

Marcel Gahamanyi, IBL


2010-01-28

Reading for Life – Three studies on Swedish students' literacy development

Ulla Damber, IBL 


2010-01-15

Mellan akademi och profession. Hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd lärarutbildning.

Henrik Hegender, IBL


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2012-10-22