Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Disputationer 2009

2009-11-06

Motstånd och konformitet. Om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena
Ronny Högberg, IBL 


2009-08-28
Delaktighet i skolans vardagsarbete
Helene Elvstrand, IBL


2009-06-05
Staten och läromedlen - en studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991
Anna Johnsson Harrie, IBL  


2009-03-27
Becoming a professional. A longitudinal study of graduates' professional trajectory from higher education to working life
Sofia Nyström, IBL


2009-03-13
Risk och bejakande. Diskurser om sexualitet(er) och genus i sexualupplysning och -undervisning i TV
Eva Bolander, IBL


2009-01-23
Bryta upp och börja om. Berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet
Ulrika Wigg, IBL


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2011-02-25