Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling


Disputationer 2008

2008-12-17

Överläggningar om hållbar utveckling : en studie av studiecirkelsamtal

Martin Lundberg


2008-11-11

Defining integrated science education and putting it to test

Maria Åström


2008-10-24

Var dags lärande - om lärande i ett arbetsmarknadsprojekt

Margareta Ax Mossberg


2008-10-09

Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner

Gunilla Gunnarsson


2008-09-26

An ordinary school child : agency and authority in children`s schooling

Katarina Ayton


2008-09-19

Från nationsbyggare till global marknadsnomad : om medborgarskapet i svensk utbildningspolitik under 1900-talet

Maria Olson


2008-09-12

Visual thinking, visual speech : a semiotic perspective on meaning-making in molecular life science

Carl-Johan Rundgren


2008-06-12

Folkbildningsforskning som fält i vardande

Anna Lundin


2008-06-04

Formbara människor : högre utbildning och arbete som utsnitt ur läkares och civilingenjörers levnadsbanor

Rose-Marie Axelsson


2008-05-16

Från novis till expert : förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning

Lars-Erik Björklund


2008-04-18

Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete : om ambitionsnivå och interaktionsmönster i samarbetssituationer

Karin Forslund Frykedal


2008-04-11

På tal om matematik : matematiken, vardagen och den matematikdidaktiska diskursen

Eva Riesbeck


2008-02-08

Störande elever korrigerande lärare : om regler, förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrummet

Marcus Samuelsson


2008-01-25

Från revolution till reträtt : lärande i en fackförenings vardag

Susanne Köpsén


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2010-05-18