Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Disputationer 2006

2006-06-20
Allt har förändrats och allt är sig likt. En longitudinell studie av argument för grundskolans matematikundervisning.
Maria Bjerneby-Häll  


2006-05-19
Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor. Om demokratifostran på ett yrkesinriktat gymnasieprogram.
Ragnhild Swahn 


2006-05-05
Constructing the adult learner – a governmentality analysis
Andreas Fejes  


2006-03-31
Värdepedagogiken i vardagen. Värdearbete mellan lärare och elever.
Robert Thornberg  


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2011-02-25