Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Disputationer 2005

2005-10-12
Musernas viskningar förr och nu. En studie av det musiska och inriktningen musiskt lärande. En teoretisk analys samt ett empiriskt bidrag från lärarutbildningen.
Margaretha Grahn 


2005-10-07
Iscensättande av identiteter i vuxenstudier
Liselotte Assarsson och Katarina Sipos-Zachrisson  


2005-05-20
Förskolan som normaliseringspraktik - en etnografisk studie
Ann-Marie Markström 


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2011-02-25