Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Disputationer 2023

2023-09-29 

Daniel Bladh, IBL Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Didaktiska val i partidemokratin: Om partiskolning och lärande i politiken


2023-09-15

Emilia Åkesson, IBL, Pedagogik

Teacher education becoming elsewhere - an affirmative critique of student experiences through intersectional corpomaterial perspectives


2023-06-09

Andreas Larsson, IBL Teknikens didaktik

Metaphor in mind - Programming Teachers' Knowledge and Beliefs in Action


2023-03-31

Filippa Millenberg, IBL Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Att mötas på folkhögskola - en studie om folkhögskollärares pedagogiska hållning


2023-03-24

Ulrika Bodén, IBL Pedagogiskt arbete

Towards Visual Literacy in School. Interactions between Students and Interactive Visualizations in Social Science Classrooms


2023-01-27

Maria Arriaza Hult, IBL Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Party education as mobilisation - Framing education in Swedish and Spanish political parties of the left


2023-02-10

Jörgen Stenlund, IBL Naturvetenskapernas didaktik

Visualizing the abyss of time: Students' interpretation of visualized deep evolutionary time


2023-02-24 

Feyza Axelsson, IBL Naturvetenskapernas didaktik

Study guidance practices in Science with Turkish speaking newly arrived pupils: A study focusing on scaffolding and meaning making processes in science


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-10-02