Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Disputationer 2022

2022-12-09

Charlotta Nordlöf, IBL Teknikens didaktik

Lärares transformering av teknikämnet. Om lärares attityder till ämnet och syn på teknisk kunskap i teknikundervisningen


2022-10-14

Johanna Mufic, IBL Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

"Quality Problems" in Swedish Municipal Adult Education: The Micropolitics of Quality Construed by the Audit Society


2022-06-03 

Diana Holmqvist, IBL Pedagogik med inriktning vuxnas lärande

Adult Education at Auction. On Tendering-Based Procurement and Valuation in Swedish Municipal Adult Education


2022-06-02 

Johan Boström, IBL Teknikens didaktik

Att möjliggöra tekniklärande i konstruktionsaktiviteter: En aktionsforskningsstudie i förskolan


2022-04-29

Anja Rydén Gramner, IBL Pedagogik

Cold heart, warm heart: On fiction, interaction and emotion in medical education


2022-04-08

Linda Häll, IBL Pedagogiskt arbete

Är han en jätte, nej han är liten, en bebis! Ålderskategorisering i förskolan


2022-01-21

Marlene Bjärehed, IBL, Pedagogik

The association between moral disengagement and bullying in early adolescence


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-12-15