Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Disputationer 2021


2021-01-22

Rizwan-ul Huq, IBL, Pedagogiskt arbete

Monolingual policy, bilingual interaction


2021-01-29

Björn Sjögren, IBL, Pedagogik

Bystander behaviors in peer victimization: Associations with moral disengagement, efficacy beliefs, and student-teacher relationship quality


2021-02-26

Daniel Orraryd, IBL, Naturvetenskapernas didaktik

Making science come alive - Student generated stop-motion animations in science Education


2021-03-12

Simon Wessbo, IKOS, Pedagogiskt arbete med inriktning mot ämnesdidaktik

Fiktion genom två medier - En studie om gymnasieelevers meningsskapande om skönlitteratur och film i svenskämnet


2021-06-08

Alma Jahic Pettersson, IBL Naturvetenskapernas didaktik

Topsar och cellmembran - Kroppens näringsupptag i undervisning och elevtexter på mellanstadiet


2021-06-11

Ulrika Andersson, IBL Pedagogik

Framåtsyftande bedömning i tidig läsundervisning: Teori och praktik


2021-09-09

Cecilia Sveider, IBL, Pedagogik

Representationer av tal i bråkform. En studie om matematikundervisning på mellanstadiet.


2021-09-17 

Sofie Arnell, IBL, Pedagogik

Elevers möten med matematik: En studie om elevers möten med matematik i förskoleklass och årskurs 1


2021-11-12

Joakim Strindberg, IBL, Pedagogik

Why Do We Even Bully? Exploring the Social Processes of Bullying in Two Swedish Elementary Schools


2021-12-10 

Åsa Mårtensson, IBL, Pedagogik med ämnesdidaktisk inriktning

Yrkesutbildning på gränsen mellan skola och arbetsliv


2021-12-17 

Christina Aminoff, IBL, Pedagogik

Skriftspråkliga handlingar i förskoleklass och årskurs 1


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-04-21