Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Disputationer 2020

2020-12-18

Johanna Köpsén, IBL, Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Knowledge in VET curricula and power in society and labour market - Policy and practice: demands-based and employer-driven Swedish Higher Vocational Education


2020-11-23

Elisabeth Eriksson, IBL, Pedagogik

Återkoppling i lågstadieklassrum


2020-09-04

Stina-Karin Skillermark, IKOS, Pedagogiskt arbete med inriktning mot ämnesdidaktik

Nya perspektiv på litteraturhistoria. Utbildningsprogram om antiken, romantiken och Strindberg 1960-2012.


2020-10-23

Tomas Widholm, IKOS, Pedagogiskt arbete med inriktning mot ämnesdidaktik

Läromedel i praktiken - en studie av lärares val och användning av läromedel i religionskunskap på gymnasieskolan

 


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-29