Göm menyn

Disputationer 2019

2019-06-14

Erika Åkerblom, IBL, Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Utbildning och hälsa i nationens intresse. Styrningsteknologier och formering av en förädlad befolkning


2019-06-14

Johanna Andersson, ISV, Naturvetenskapernas didaktik

Barns teckningar som utgångspunkt i det naturvetenskapliga samtalet


2019-05-29

Agneta Grönlund, IBL, Pedagogik

Återkoppling i analoga och digitala klassrum. Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning


2019-05-19

Henrik Lindqvist, IBL, Pedagogik

Student teachers' and beginning teachers' coping with emotionally challenging situations


2019-01-11

Lina Rahm, IBL, Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Educational imaginaries - a genealogy of the digital citizen


 

/

Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-14