Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Disputationer 2019

2019-10-04

Johanna Frejd, ISV, naturvetenskapernas didaktik

Encountering Evolution – Children’s Meaning-Making Processes in Collaborative Interactions


2019-09-27

Sofia Österborg Wiklund, IBL, Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Folkbildning i global (o)rättvisa. Makt och motstånd i folkhögskolans internationalisering och transnationella kurser


2019-06-14

Erika Åkerblom, IBL, Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Utbildning och hälsa i nationens intresse. Styrningsteknologier och formering av en förädlad befolkning


2019-06-14

Johanna Andersson, ISV, Naturvetenskapernas didaktik

Barns teckningar som utgångspunkt i det naturvetenskapliga samtalet


2019-05-29

Agneta Grönlund, IBL, Pedagogik

Återkoppling i analoga och digitala klassrum. Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning


2019-05-19

Henrik Lindqvist, IBL, Pedagogik

Student teachers' and beginning teachers' coping with emotionally challenging situations


2019-01-11

Lina Rahm, IBL, Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Educational imaginaries - a genealogy of the digital citizen


 

/

Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-29