Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Disputationer 2018

2018-12-07

Helen Winzell, IKK, Pedagogiskt arbete med inriktning mot ämnesdidaktik

Snacka om skrivundervisning! Skrivdidaktisk kunskapsbildning i svensklärarutbildningen och under den första tiden i svenskläraryrket.


2018-11-16

Kirsten Stoewer, ISV, Pedagogiskt arbete

English Hemspråk. Language in Interaction in Mother Tongue Instruction


2018-09-14

Eleonor Bredlöv, IBL, Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Shaped for Beauty. Vocational and gendered subjectivities in private education for the beauty industry.


2018-08-31

Anja Thorsten, IBL, Pedagogik

Berättelseskrivande i skolan. Att studera, beskriva och utveckla ett kunnande.


2018-05-18

Helena Colliander, IBL, Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Being and becoming a teacher in initial literacy and second language education for adults


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-14