Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Disputationer 2014

2014-12-02

Niclas Larson, MAI Matematikdidaktik

Matematikämnet och stadiebytet mellan grundskolan och gymnasieskolan. En enkät- och klassrumsstudie


2014-09-19

Åsa Elwér, IBL Pedagogik

Early predictors of reading comprehension difficulties


2014-06-13

Linnéa Stenliden, ISV Pedagogiskt arbete

Visual Storytelling Interacting in School. Learning Conditions in the Social Science Classroom


2014-06-02

Erik Nylander, IBL Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Skolning i jazz. Värde, selektion och studiekarriär vid folkhögskolornas musiklinjer


2014-05-28

Lina Lago, ISV Pedagogiskt arbete

"Mellanklass kan man kalla det" - Om tid och meningsskapande vid övergången från förskoleklass till årskurs ett.


2014-05-23

Robert Aman, IBL Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Impossible Interculturality? Education and the Colonial Difference in a Multicultural World


2014-02-14

Peter Frejd, MAI Matematikdidaktik

Modes of Mathematical Modelling: An analysis of how modelling is used and interpreted in and out of school settings


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-02-23