Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Disputationer 2007

2007-12-11
Ur kurs. Om utbytesstudenters rörelse i tid och rum
Song-Ee Ahn 


2007-12-07
Enligt fysiken eller enligt mig själv? Gymnasieelever, fysiken och grundantaganden om världen
Lena Hansson 


2007-11-23
"Vi manliga lärare" Folkskolans lärare och lärarinnor i kamp om löner och arbetsområden 1920-1963
Göran Sparrlöf 


2007-11-16
From Higher Education to Professional Practice. A comparative study of physicians' and engineers' learning and competence use
Staffan Nilsson  


2007-06-08
Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram: Skolvardag och vändpunkter
Kristina Hellberg  


2007-06-01
Broad Entrance - Vague Exit. The trajectory of Political Science students through higher education into work life
Kristina Johansson  


2007-05-25
Mot en ny vuxenutbildningspolitik? Regional utveckling som policy och praktik
Erik Jakobsson , IBL 


2007-05-23
Students' participation in the realization of school science activities
Mattias Lundin, ISV 


2007-05-11
En riktig rektor. Om ledarskap, genus och skolkulturer
Josefin Brüde Sundin, IBL 


2007-04-27
Developing ecological literacy through teaching
Ola Magntorn, ISV  


2007-04-20
Lärares arbete och kunskapsbildning. Utmaningar och inviter i den vardagliga praktiken
Ann-Sofi Wedin, IBL  


2007-02-09
Samtalat skolledarskap. Kategoriserings- och identitetsarbete i möten och intervjuer
Anita Nordzell, IBL 


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2011-02-25