Göm menyn

Anmälan och antagning

Anmälan och antagning


 

Till de flesta kurser och program anmäler du dig via webbplatsen antagning.se. Där hittar du aktuell information om utbildningsutbudet och information om hur du anmäler dig. På webben kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Du kan även läsa kontrollbesked och svara på antagningsbesked.

Om du inte kan göra en webbanmälanantagning.se kan du skicka in din anmälan till kurs och program till:

Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

Aktuella anmälningstider

Du måste anmäla dig till högskoleutbildning inom vissa givna anmälningstider. Om din anmälan kommer in för sent kan du bara bli antagen om det finns lediga platser kvar, när alla som anmält sig i tid har antagits. Kontrollera noga vilka anmälningstider som gäller för den utbildning du tänker söka!

Aktuella anmälningstider finns på antagning.se.

Sen anmälan

Hann du inte söka i tid? Då kan du göra en sen anmälan, men inte förrän efter urval 1 och bara på de program och kurser som då är öppna för sena anmälningar.

När sista anmälningsdag har passerat stängs alla program och kurser för anmälan. Först efter urval 1, det vill säga tidigast den 15 juli respektive 15 december, öppnas åter de utbildningar där det finns ett behov för sena anmälningar. Dessa program och kurser får då en  "välj-knapp" på www.antagning.se och en direktlänk från utbildningen på LiU:s webb till antagning.se.

Sökande som är behöriga rangordnas efter det datum som den sena anmälan kommer in. Om det finns eller uppstår lediga platser på utbildningen antas behöriga sökande som gjort en sen anmälan.

Ofta finns det inte lediga platser förrän efter uppropet. Du måste alltså vara beredd på att du får ett sent besked.

Läs om sen anmälan på antagning.se

 Sidansvarig: antagning@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Nov 14 12:23:36 CET 2016