Göm menyn

Behörighet

Behörighet = krav på förkunskaper

Förkunskapskraven till högskoleutbildning kallas behörigheter. För utbildning på grundnivå delas behörigheterna in i grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Den grundläggande behörigheten krävs för all högskoleutbildning och består av en avslutad utbildning på gymnasienivå eller kunskaper som motsvarar detta.

Det finns även kurser och program på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare. Då kan de särskilda behörighetskraven vara kunskaper från kurser i gymnasieskolan och en eller flera högskolekurser, eller andra krav för utbildningen.

 

På samma sätt har utbildning på avancerad nivå en grundläggande behörighet som består av en avslutad examen på högskolenivå, och särskild behörighet på motsvarande sätt som ovan.

 

Mer information

 


Sidansvarig: antagning@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Mar 12 09:40:29 CET 2015