Göm menyn

VFU-portalen

Gemensamma sidor för studenter och personal i fältorganisationen.

 

Aktuella VFU-kurser - antagna från och med hösten 2011

VFU - Förskollärare
VFU - Lärare i fritidshem
VFU - Lärare i förskoleklass och år 1-3
VFU - Lärare i år 4-6
VFU - Ämneslärare i år 7-9
VFU - Ämneslärare i gymnasieskolan
VFU - Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9
VFU - Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan
VFU - Yrkeslärare

Aktuella VFU-kurser - antagna 2001-2010

Allmänt utbildningsområde
Inriktningar
Specialiseringar breddningar

 

Utdrag ur belastningsregistret en gång per år

Studenten ansvarar för att beställa ett utdrag ur belastningsregistret i god tid innan VFU:n börjar. Utdraget gäller bara ett år, beställa nytt en gång per år så du kan visa ett gällande utdrag på din VFU-plats vid begäran.

 Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Aug 22 12:33:45 CEST 2017