Göm menyn

Valwebb

I Valwebb kan du se din studiegång, din VFU-placering samt göra ditt ämnesval.

Följande perioder för val av ämne alt examensarbete i Valwebb gäller för ht 2019:

     

2-5 september

Val av ämne  Ämneslärarprogrammet (antagna ht 2019)  

 

16-20 september

Val av ämne för Grundlärarprogrammet Fritids (antagna ht 2019) samt

Grundlärarprogrammet 4-6 (antagna ht 2018)

     

30 september-4 oktober

Val av examensarbete för Grundlärarprogrammet F-3 (antagna ht 2017). 

Fr o m ht 2019 görs valet av examensarbete för F-3 via särskilt formulär/länk.

Vid behov kontakta lena.haskler@liu.se  

 

2-6 december

Val av examensarbete Grundlärarprogrammet 4-6 (antagna ht 2017)        

 

 

 

/

Sidansvarig: maria.tideman.nilsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-28