Göm menyn

Studievägledningen vid lärarutbildningen

Som student kan du vända dig till våra studievägledare för olika former av stöd och hjälp rörande din studiesituation. Även blivande studenter kan vända sig hit för information och vägledning kring våra program. Kontakta oss på det sätt som passar dig bäst – via telefon, e-post eller ett personligt besök för enskilda samtal. Studievägledarna har tystnadsplikt

Boka tid

Välkommen att boka en tid för vägledning hos oss. Din kontakt med oss är alltid skyddad av tystnadsplikt.

 • Korta frågor via telefon (15 minuter). 
  Du väljer en tid, vi ringer dig. Välj studievägledaren för din utbildning, se lista nedan.
 • Vägledning via Zoom/telefon (45 minuter). 
  För dig som har större frågor om utbildningssystemet eller som vill prata mer ingående om dina studie- och yrkesval. För dig som har större frågor, men som inte har tillgång till Zoom välj telefon. Välj studievägledaren för din utbildning, se lista nedan.

Boka tid hos Lärarutbildningens studievägledare. Välj tid under Lärarutbildning och studievägledare för din utbildning. 

Om du vill boka tid för fysiskt möte på campus istället för via Zoom eller telefon kontaktar du aktuell studievägledare via mail.

 • Förskollärare: Jeanette Sjöström
 • Grundlärare i Fritidshem: Marie Hedberg
 • Grundlärare F-3 studieort Norrköping: Marie Hedberg
 • Grundlärare F-3 studieort Linköping: Monica Larsson
 • Grundlärare 4-6: Monica Larsson
 • Ämneslärare: Kristin Sjölander och Justyna Jonsson
 • Yrkeslärare: Monica Larsson
 • Folkhögskollärare: Karin Siverskog, 013-28 21 30. Tisdagar och onsdagar kl 8.30-9.30. 
 • KPU: Kristin Sjölander
 • ULV: Anna Bergman och Pernilla Odelstam, 013-28 20 88. Tisdag och torsdag klockan 10.00-11.00. 
 • VAL: Lotta Lindgren, lotta.lindgren@liu.se, 013-28 20 04. 
 • Speciallärare och specialpedagog: Monica Larsson
 • Masterprogrammet i pedagogiskt arbete/yngre barns lärande/specialpedagogik: Monica Larsson
 • Lärarlyftet: Monica Larsson
 • Lärarprogrammet (antagna 2001-2010): Anna Bergman
 • Internationalisering: Justyna Jonsson

Du når alltid studievägledningen via e-post studievagledning@uv.liu.se

Om studievägledningen

Studievägledningen finns för att stödja och vägleda dig som student genom studie- och karriärvalen. Alla studievägledare har tystnadsplikt och vår grundsyn är att alltid ta hänsyn till studentens livssituation och agera utifrån ett helhetsperspektiv. Studievägledningen ska arbeta med såväl direkt stöd som förebyggande aktiviteter.

Studievägledningens funktioner

Enskilda samtal

Vi kan vara ditt bollplank i alla slags frågor som rör dina studier här och funderingar inför framtiden. Studievägledarens uppgift är inte att ge råd, utan att vara en neutral samtalspartner som hjälper dig att reflektera så att du slutligen har ett bra underlag för dina beslut. Du fattar själv besluten som gäller din framtid.

I vägledningssamtalet kan du bl.a. få hjälp att reflektera över dina studier, yrkesval, karriärmöjligheter och personliga förutsättningar på ett sätt som underlättar din studieplanering och medför att du ser möjligheterna och hittar tänkbara lösningar.

Mottagning och introduktion

Vi ansvarar för stora delar av mottagningen och introduktionen av nyantagna studenter under deras första läsår. För att ge de nya studenterna en så bra mottagning och studiestart som möjligt samarbetar vi med andra, t.ex. studentkåren vid lärarutbildningen (Stuff), studenternas sektioner, Studenthälsan m.fl.

Information

Vi ger utbildningsspecifik vägledning och information till studenter och presumtiva studenter. Det kan röra sig om kursutbud, kursval, behörigheter, utlandsstudier, examen, tillgodoräknanden m.m.

Utbildningens utformning

Vi deltar aktivt i utvecklings- och planeringsarbete bl.a. genom att regelbundet följa upp studieresultat. Om du som student har synpunkter på din utbildning kan du prata med oss studievägledare som har möjligheter att ta initiativ till förbättringar i utbildningsprocessen.


Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-04