Göm menyn

Information om registrering och omregistrering för lärarstudenter

Registrering på nya kurser

Du som lärarstudent registrerar dig själv på nya kurser i samband med terminsstarten via Studentportalen. Du får per automatik tillgång till kursrummet i Lisam.

Om du har problem med registrering kontaktar du: infocenter@liu.se

Ange ditt namn, personnummer, program och kurskod.

Omregistrering på gamla kurser

Om du har rester från gamla kurser och behöver komplettera dem, så behöver du i många fall inte omregistrera dig på kursen, utan det räcker att du anmäler dig till det momentet som du saknar, t.ex. salstentamen.  Om det inte är möjligt att anmäla sig till examinationen via Studentportalen behöver du kontakta kursansvarig lärare/institution för den aktuella kursen.

Omregistrering behövs däremot om du ska följa kursen, t.ex. delta i seminarier, laborationer mm. Det behövs även om du ska ansöka om studiemedel för de poängen som du saknar och förutsätter att du då följer kursen. Omregistrering tillåts endast när kursen ges den aktuella terminen.

För att kunna omregistrera sig på kurserna kontaktar lärarstudenter: uv-studadm@liu.se 

Ange ditt namn, personnummer, program och kurskod.

Tillgång till kursrummet i Lisam

För att få tillgång till kursrummet i Lisam när du ska ta igen gamla kurser behöver du själv kontakta kursadministratör eller kursansvarig lärare/institution och be om tillträde.

VFU-kurser

Om dina kompletteringar gäller VFU-kurser, läs informationen som finns i din VFU-guide på webbsidan.


Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-02-07