Göm menyn

Medicinsk biologi, 180 hp

Medicinsk biologi


Att vara biomedicinare handlar om att förstå sjukdomar och att bidra till att förbättra dagens diagnos- och behandlingsmetoder. Din kunskap om gener, molekyler och celler är värdefull inom såväl läkemedelsindustrin och bioteknikföretag som på andra forskningslaboratorier.

Medicinsk biologi-programmet bygger på Life Science, det vill säga området på gränsen mellan medicin och biologi. Här studerar du ämnen som biokemi, cell- och molekylärbiologi, fysiologi, genetik, neurologi och immunologi, samtidigt som du får bearbeta biomedicinska problem ur olika vetenskapliga perspektiv. Lägg därtill avancerade laborativa moment, modern laboratorieteknik, problembaserat lärande (PBL) och projektledning så har du en komplett biomedicinutbildning som håller för framtiden.

 

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet samt
Områdesbehörighet 13 (Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D)
eller
Områdesbehörighet A13 (Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4).
Studiestart: Höstterminen 2017
Anmälningskod: LIU-50350
Studietakt: Helfart
Ort: Linköping
Nivå: Grundnivå

 

Emma, tidigare student

Emma, tidigare studentNamn: Emma Johansson

Jobbar: Technical Support Specialist, Devyser AB

Till intervjun med Emma


Efter utbildningen

Som medicinsk biolog har du unik och efterfrågad kompetens inom det biomedicinska området. Det finns stort behov av personer som kan koppla samman medicinska aspekter med humanbiologi på en molekylär och cellulär nivå, både laborativt och teoretiskt.  De flesta medicinska biologer arbetar inom Life Science, på läkemedelsföretag, bioteknik- och medicinteknikföretag, men också inom landsting och på universitet och högskolor. 

Många medicinska biologer arbetar med forskning på olika nivåer.

Exempel på arbeten är avdelningsansvarig inom medicinska laboratorier, prövningsledare, laboratorieansvarig på forskningslaboratorier, läkemedelskonsulent och projektkoordinator.

Arbetsuppgifter kan vara att utveckla molekylärbiologiska analysmetoder för att kunna diagnostisera sjukdomar eller utveckla metoder för att mäta bioaktiva substanser, fysiologiska aktiviteter, mikroorganismer eller liknande i olika biologiska system.

Tillsammans med en masterutbildning får du en gedigen grund för forskarutbildning och fortsatt forskningsverksamhet.

 

Intervju med en student på utbildningen
Sidansvarig: webbredaktoren@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jun 15 09:35:53 CEST 2017