Göm menyn

Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp

Biomedicin


Utvecklingen inom biomedicin är intensiv och för dig som väljer att satsa på en utbildning till biomedicinsk analytiker väntar en mycket god arbetsmarknad. Du behövs på sjukhuslaboratorier och vårdcentraler, hos miljö- och hälsovårdsnämnder, i läkemedelsföretag, inom veterinärmedicin och i livsmedelsbranschen.

Att arbeta i laboratorier kräver kunskaper om hela analyskedjan – från förberedelser, provtagning och analys till resultatrapportering och metodutveckling. Som legitimerad biomedicinsk analytiker har du ett stort ansvar för patienters, kunders eller klienters säkerhet. Du har också en nyckelroll när det gäller utbildning, information och kvalitetssäkring. För dig som är redo att möta dessa utmaningar väntar en spännande och lovande yrkeskarriär.

 

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet samt
Områdesbehörighet 12 (Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C)
eller
Områdesbehörighet A12 (Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b/3c)

Studiestart: Höstterminen 2017
Anmälningskod: LIU-50360
Studietakt: Helfart
Ort: Linköping. Delar av den verksamhetsförlagda utbildningen kan vara förlagd utanför Östergötlands län.
Nivå: Grundnivå

 

Studentbloggar

 


Efter utbildningen

Arbetsmarknaden för en biomedicinsk analytiker är mycket god och det är stora pensionsavgångar i yrkeskåren den närmsta tiden. Som legitimerad biomedicinsk analytiker kan du exempelvis arbeta på vårdcentraler, sjukhuslaboratorier, medicinska institutioner, miljö- och hälsovårdsnämnder, läkemedelsföretag, inom veterinärmedicin eller livsmedelsbranschen. En del går också vidare till magister- eller masterprogram samt forskarstudier. Det pågår en intensiv utveckling på medicinska laboratorier. Den här utvecklingen, liksom en växande efterfrågan på självtestningsprodukter, kan innebära en ökad efterfrågan på biomedicinska analytikers kompetens. En biomedicinsk analytikerexamen ger även möjligheter att arbeta utomlands.

Har du redan en biomedicinsk grundutbildning och vill arbeta inom klinisk laboratoriemedicin? Du kan komplettera tidigare genomgången utbildning med professionsspecifika kunskaper, vilket leder till biomedicinsk analytikerexamen. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng där mer än hälften är verksamhetsförlagd utbildning.

Läs mer på sidan om biomedicinsk analytikerexamen.
 

Intervju med en tidigare student på utbildningen 


Länkar om programmet

 

Ettårig komplettering till Biomedicinsk analytikerexamen, 60 hp

Du som redan har en biomedicinsk grundutbildning kan komplettera din utbildning med professionsspecifika kunskaper, vilket leder till biomedicinsk analytikerexamen. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng, där mer än hälften är verksamhetsförlagd utbildning.

 

Mer om att plugga på LiU

 

Ina, tidigare student

Ina, tidigare studentNamn: Ina Loarp

Jobbar: Biomedicinsk analytiker på Linköpings Universitetssjukhus

Till intervjun med InaSidansvarig: webbredaktoren@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jun 15 09:35:53 CEST 2017