Göm menyn

Om programmet

Programmet är den enda lärarutbildningen i landet för arbete på folkhögskola och i studieförbund. En viktig del i utbildningen är verksamhetsförlagd (VFU). Då sker studierna med utgångspunkt i arbetet på en folkhögskola eller studieförbund. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete. Folkhögskollärarprogrammet ges på hel- och halvfart.

Helfart

Programmets helfartsvariant innebär två terminers studier. Den första terminen är i huvudsak förlagd till Linköping, med vissa fältförlagda moment som kan genomföras på annan ort. Den andra terminens studier sker med utgångspunkt från den ort/skola som är grunden för de verksamhetsförlagda studierna. 

Halvfart

Halvfartsutbildningen innebär fyra terminers studier. Studierna sker i huvudsak på distans men med kontinuerliga träffar i Linköping.  Målgruppen för halvfartsvarianten är både de som inte har tjänst på en folkhögskola och de som redan arbetar som lärare på en folkhögskola eller inom ett studieförbund. Den som har tjänst kan genomföra de verksamhetsförlagda studierna med utgångspunkt i den egna tjänsten.

För dig som vill bli folhögskollärare

Folkhögskollärare, 60 hp

 

Kontakt

Adress
Institutionen för Beteendevetenskap och lärande (IBL)
Linköpings universitet, hus D
581 83 Linköping

Programansvariga

 

Anders Hallqvist
anders.hallqvist@liu.se 
Tel 013-28 5890
​D-Huset, Rum 33.309

Louise Malmström
louise.malmstrom@liu.se
Tel 013-28 2257
D-Huset, Rum C.315

Utbildningsadministratör

Jenny Ewen
jenny.ewen@liu.se
013- 28 2076
D-Huset, Rum C.342

Har du frågor angående utbildningen, kontakta utbildningsadministratören.

Studievägledare

Karin Siverskog
karin.siverskog@liu.se
Tel: 013-282130
D-Huset, Rum 35.325

 


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-10