Göm menyn

Examen

För folkhögskollärarexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

Programmets kurs- och examinationsuppgifter är en del av studentens lärprocess och examinationer är också lärtillfällen. Samtal och skrivande är redskap för att synliggöra kunskapen men också ett led i den personliga och professionella utvecklingen. Betyg sätts på kurs. Som betyg används något av uttrycken Godkänd och Underkänd.

För dig som vill bli folhögskollärare

Folkhögskollärare, 60 hp

 

Kontakt

Adress
Institutionen för Beteendevetenskap och lärande (IBL)
Linköpings universitet, hus D
581 83 Linköping

Programansvariga

 

Anders Hallqvist
anders.hallqvist@liu.se 
Tel 013-28 5890
​D-Huset, Rum 33.309

Louise Malmström
louise.malmstrom@liu.se
Tel 013-28 2257
D-Huset, Rum C.315

Utbildningsadministratör

Jenny Ewen
jenny.ewen@liu.se
013- 28 2076
D-Huset, Rum C.342

Har du frågor angående utbildningen, kontakta utbildningsadministratören.

Studievägledare

Karin Siverskog
karin.siverskog@liu.se
Tel: 013-282130
D-Huset, Rum 35.325

 


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-10