Göm menyn

För dig som vill bli ämneslärare i gymnasieskolan

Ämneslärare i gymnasieskolan, 330 hp

 

Lärarportalen

Lärarportalen
 

PROGRAMANSVARIG UTBILDNINGSLEDARE

Helena Köhler
Tel: 013-28 2282
helena.kohler@liu.se

 

BITR. PROGRAMANSVARIG UTBILDNINGSLEDARE

Eva Tjernström
Tel: 013-28 2085
eva.tjernstrom@liu.se

 

 

Samordnare

Sophia Grelsson Erni
Tel: 013-28 2169
sophia.grelsson.erni@liu.se

 

Studievägledare

Studievägledare
 

Ladda ner

Utbildningsplan ämneslarare (pdf)

 


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se