Göm menyn

Algebradelen av 91MA11/17, 92MA11/17
 

Observera att denna kurs har utgått. Har man inte blivit godkänd är det de tentamenstillfällen som finns som gäller (med rätt kurskod). Nästa tenta går i Augusti (och detta är sista gången den går). Det går alltså inte att göra duggor för någon liknande kurs i stället (det är olika poäng på dessa).

 

Vt2015
 

Nyheter:

2015-08-19: Tentorna finns på MAIs expedition.

2015-08-18: lösningsförslag 18/8.

2015-04-18: Dugga 2 med lösningsförslag. Säg till om ni hittar några fel!

2015-03-17: Efter viss diskussion är beslutet att det kommer finnas möjlighet att hantera returer och kompletteringar på inlämningsuppgifter till och med den 27/3. Detta är alltså det datum då allt måste vara godkänt för att få godkänt på detta moment. 

2015-03-02: Dugga 2 med lösningsförslag. Säg till om ni hittar några fel!

2015-02-21: Omdugga 1 med lösningsförslag. Säg till om ni hittar några fel!

2015-02-02: Dugga 1 med lösningsförslag. Säg till om ni hittar några fel!

2015-01-19: Uppdaterad kursinformationg angående datum för inlämningsuppgifter.

 

Kurslitteratur: 

Forsling, G., & Neymark, M. (2011). Matematisk analys, en variabel. Stockholm: Liber.

Problem för envar. Övningssamling, 2013, Matematiska institutionen.

Kurs-PM: 

All information om delkursen för vt2015 finns i Kurs-PM.
 

Gamla duggor/tentor:

Lösningar till tentamen 2015-01-07 
Lösningar till tentamen 2014-08-19
Lösningar till dugga 2 2014-04-14
Lösningar till dugga 2 2014-03-03 
Lösningar till dugga 1 2014-02-22
Lösningar till dugga 1 2014-02-03
Lösningar till tentamen 2014-01-07
Lösningar till tentamen 2013-08-19
Lösningar till dugga 2 2013-03-25
Lösningar till dugga 2 2013-03-11
Lösningar till dugga 1 2013-03-02
Lösningar till dugga 1 2013-02-04
Tentamen 2013-01-07

 

 

Kontaktpersoner

Kursansvarig Algebra
Johan Thim 
013-28 16 89
johan.thim@liu.se
B 3A:677


Kursansvarig Geometri
Mats Aigner
013-28 14 42
mats.aigner@liu.se
B 3A:641


Kursansvarig Ämnesdidaktik
Peter Frejd
013-28 14 15
peter.frejd@liu.se
Terra A4:103

 
 


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jun 19 09:04:04 CEST 2017