Göm menyn

Studentsidor för Ämneslärare i år 7-9

 

Här är studentsidorna för dig som läser till ämneslärare i år 7-9.

Kurser

 

 


Nyheter

Bli studiementor

Bli  ett stöd för nya studentkollegor och meritera dig extra för läraranställning. Uppdraget som studiementor innebär att du ska vara en kontakt för förstaårsstudenterna under deras första tid på ämneslärarprogrammet.

Huvudsyftet är att de nya studenterna ska känna sig välkomna till Ämneslärarprogrammet, få en bra introduktion till studierna här och till det första ämnet. Du kommer att knytas till en seminariegrupp under UK 1 och träffa gruppen under höstterminen och del av vårterminen. Totalt omfattar uppdraget 10 träffar. Däremellan kan du också ha individuella kontakter.

Uppdraget innebär bl.a. genomförande av gruppsamtal med nya studenter tillsammans med studievägledare eller programansvarig. Syftet med samtalen är att informera om utbildningen och att ge studenterna möjlighet att ta upp egna funderingar kring utbildningen och studentlivet i stort. Som studiementor kommer du också, tillsammans med kursansvarig och personal från språkcentrum, att medverka som handledare för åk 1-studenter som tränar på akademiskt skrivande.

På vårterminen formeras studentgrupperna utifrån ingångsämne och då träffar du de studenter som läser ”ditt” ämne vid två tillfällen.

Mötena med förstaårsstudenterna kommer att läggas i anslutning till deras ordinarie schema och vara ca 1 tim vid varje tillfälle. Som ett stöd för dig kommer vi att ta fram en handbok med förslag på ämnen att ta upp vid de olika tillfällena

Till er hjälp kommer det också att finnas en handledare som ni kan vända er till med ev frågor. Handledaren är en student som var studiementor förra året och har god kännedom om och erfarenhet av detta uppdrag.

Vi kommer att ha ett ”utbildningstillfälle” inför uppdraget den 16 maj kl 15.15-17 (ca) där vi tar upp sådant som är viktigt för er inför ert uppdrag.

Efter avslutat uppdrag får du ett arvode på 2 000:-.

Antalet studiementorer är begränsat till en studiementor/seminariegrupp och vi kommer att göra ett urval bland de intresseanmälningar som kommer in. Vi vill gärna ha en studiementor för varje ingångsämne eftersom studiementorn också ska vara med i början av ämnesstudierna.

Vi ser fram emot en givande termin med många positiva kontakter och användbara erfarenheter och meriter.

Anmäl dig snarast, dock senast 23 april, på bifogad blankett. Det går också bra att maila till studievägledare Anna Bergman, anna.bergman@liu.se, som också svarar på era frågor. Besked om du antagits som studiementor får du senast den 4 maj.


Mon Apr 09 09:02:51 CEST 2018
För dig som vill bli Ämneslärare i årskurs 7–9

Ämneslärare i årskurs 7–9, 270 hp

 

Lärarportalen

Lärarportalen
 

Programansvarig utbildningsledare

Helena Köhler
Tel: 013-28 2282
helena.kohler@liu.se

 

Bitr. programansvarig utbildningsledare

Eva Tjernström
Tel: 013-28 2085
eva.tjernstrom@liu.se

 

Samordnare

Britt-Marie Gunnarson
Tel: 013-28 6954
britt-marie.gunnarson@liu.se

 

Studievägledare

Studievägledare
 

Ladda ner

Utbildningsplan ämneslarare (pdf)

 


 

A - Ö

 


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Apr 09 09:14:24 CEST 2018