Göm menyn

Socionom, 210 hp

Socionom


Som socionom står du inför viktiga och värdefulla arbetsuppgifter, och ibland svåra utmaningar. På socionomutbildningen får du teoretiska, yrkesmässiga och personliga färdigheter för att möta dessa utmaningar – oavsett om det rör sig om övergripande samhällsfrågor eller om en enskild människa i behov av stöd och förändring.

Socionomprogrammet ger dig en bred samhällsvetenskaplig utbildning. Du studerar lagstiftning och dokumentation samt välfärdssektorns resurser och insatser. Samtidigt lär du dig att analysera sociala processer och problem ur olika perspektiv. Med din akademiska yrkesexamen kan du arbeta förebyggande, behandlande eller med ledning inom socialt arbete. Din arbetsmarknad är exempelvis socialtjänst, barn- och ungdomsvård, missbruksvård, kriminalvård med mera. Du kan arbeta som kurator i skolan eller sjukvården. Socionomer kan också vara enhetschefer eller handläggare inom äldre- och handikappomsorgen, eller ha uppdrag i privata företag och ideella organisationer

 

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 5 (matematik B och samhällskunskap A) eller områdesbehörighet A5 (matematik 2a alternativt matematik 2b alternativt matematik 2c och samhällskunskap 1b alternativt 1a1 + 1a2)
Särskilt urval:

Särskilt urval: 30 % av platserna kommer att ges till sökande med två års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. Sökande i den här gruppen kommer dock att meritvärderas på sina betyg.
Studiestart: Höstterminen 2017
Anmälningskod: LIU-50001
Studietakt: Helfart
Ort: Norrköping
Den verksamhetsförlagda utbildningen kommer att vara förlagd till Östergötland samt närliggande län.
Nivå: Grundnivå

 

 

STudentbloggAR

Följ gärna våra studentbloggare och deras upplevelser på LiU

 

Till Studentbloggarna

 

 

 


Länkar om programmet

 

Mer om att plugga på LiU

 

Caroline, tidigare student

Caroline, tidigare studentNamn: Caroline Persson
Jobb: Behandlingsassistent på ett skyddat boende för kvinnor med beroendeproblematik

Till intervjun med CarolineSidansvarig: webbredaktoren@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jun 15 09:35:53 CEST 2017