Göm menyn

Samhällsplanerare, 180 hp

Hur skapar vi en attraktiv och trygg stad? Hur kan vi möjliggöra en levande landsbygd? Samhällsplanerarprogrammet är till för dig som vill arbeta med att påverka framtidens städer och andra livsmiljöer på ett långsiktigt och hållbart sätt.

En av framtidens viktigaste utmaningar är att planera för långsiktigt hållbara samhällen. Inom det ryms såväl ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet. För att arbeta som samhällsplanerare behöver du kunna identifiera, beskriva och föreslå lösningar på problem. På samhällsplanerarprogrammet lär du dig att hantera en rad frågor och problem som hör till utvecklingen av våra livsmiljöer.

Hållbara städer

Du läser kurser där aktuella utmaningar inom samhällsplanering står i centrum. Under utbildningen får du arbeta med praktiska fall och konkreta exempel som ger en bra grund för ditt framtida yrkesliv. Det kan t.ex. handla om att undersöka förutsättningarna för att etablera ett nytt affärscentrum, att föreslå en ny trafiklösning eller att utveckla en befintlig eller ny stadsdel. Som student får du del av forskning som rör hållbar utveckling och som är relevant i arbetet som samhällsplanerare. Du kommer att arbeta analytiskt med utvecklingsfrågor och träna på att kommunicera olika perspektiv, bland annat med hjälp av visualiseringsverktyg. Analys och kommunikation är centrala delar i programmet, och är färdigheter som är användbara bland annat i dialoger och diskussioner med företag, medborgare och politiker.

Förberedd för yrkeslivet

Du kommer att få träffa och arbeta med potentiella arbetsgivare redan under utbildningstiden. Genom valbara fördjupningskurser under höstterminen i årskurs 3 får du möjlighet att skapa en egen kompetensprofil. Under den här terminen finns även möjlighet att göra praktik eller studera utomlands.

 

Länkar om programmet

 

Samhällsplanerarprogram startar hösten 2017

- Behovet av samhällsplanerare är stort, det byggs mycket och nya perspektiv på samhällsplaneringen behövs, säger Wiktoria Glad, universitetslektor på Tema Teknik och social förändring och samordnare av programmet.

 

Mer om att plugga på LiU

 


Sidansvarig: webbredaktoren@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-06-15