Göm menyn

Samhälls- och kulturanalys, 180 hp

På Samhälls- och kulturanalys står det moderna samhället och hur det förändras i fokus. Du får kunskaper om människors livsvillkor och om politiska, sociala och etniska identiteter och konflikter.

I kurser och projektarbeten kan du fördjupa dig i frågor om demokrati, välfärd, urbanisering, globalisering, migration samt politiska och sociala rörelser, historiskt och i samtiden. Utbildningen ger dig verktyg för kritiska analyser av samhällsfrågor, utredningar, projektledning i förändringsarbete i välfärdssektorn och omvärldsanalys.

Att se samtiden från olika håll

Varje kurs i programmet tar upp ett visst tema utifrån flera vetenskapliga teorier och synvinklar. Sociala, historiska och kulturella förhållanden behandlas från flera perspektiv, exempelvis genus, klass, ålder och etnicitet. Under utbildningen bekantar du dig även med en rad olika vetenskapliga metoder. Du kommer kunna utföra fältarbeten, intervjuer, enkätundersökningar, text- och dokumentanalyser samt förstå och använda statistik. En viktig del i utbildningen är att presentera genomförda undersökningar, uppsatser och delstudier både muntligt och skriftligt. Arbetsformerna växlar mellan gruppuppgifter och individuella projekt.

En tydlig profil ger styrka

Utbildningen ger möjlighet till fördjupning och specialisering – såväl inom kurserna som i de självständiga skriftliga arbetena. Du kan profilera och därmed stärka din konkurrenskraft genom att koppla dina specialkunskaper till olika problemområden, verksamheter, företag och organisationer. Under sista året har du dessutom möjlighet att studera en termin utomlands eller göra praktik.

Ett varierat arbetsliv

Som samhälls- och kulturanalytiker kan du arbeta med förändrings- och utvecklingsprojekt, analys-, utrednings-, och utvärderingsuppdrag åt myndigheter, organisationer eller näringsliv. Programmets tidigare studenter arbetar både inom privat och offentlig förvaltning, i internationella organisationer, med opinionsbildande och socialt arbete, inom media, i konsultverksamhet, som utredare, aktivister, projektledare, skribenter, informatörer och forskare. Programmet ger behörighet till studier på avancerad nivå för dig som vill fördjupa och profilera dig mer eller forska.

 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 1 (Historia A, Samhällskunskap A) samt Engelska B eller Områdesbehörighet A1 (Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2)

Examen

Filosofie kandidatexamen, 180 hp med Samhälls- och kulturanalys som huvudområde.

Länkar om programmet

 

emelie, tidigare student

Namn: Emelie Baiden
Jobbar: Verksamhetsutvecklare Svenska Celiakiungdomsförbundet

Till artikeln med Emelie

 

Mer om att plugga på LiU

 


Sidansvarig: webbredaktoren@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-06-15