Göm menyn

Studentsidor för Kognitionsvetenskapliga programmet

 


Denna sida vänder sig till dig som studerar på det Kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet. Här finner du information om utbildningen och studieadministrativa frågor.

Personal på programmet: 

Bra-att-ha-länkar för kognitionsvetare på LiU:


Nyheter

2020-01-07. Ändrade till Erik Prytz som programansvarig och uppdaterade blockschemat.

2018-11-12. Uppdaterade listan med fadderföretag för 2019.

2018-10-31. Lade upp övergångsreglerna vid nedläggning av kurserunder Dokument och blanketter.

2018-09-10. Uppdaterade kurslistan för vt19.

2018-08-23. Lade till tre nya låtar på KogVet Soundtrack.

2018-08-23. De kurser som inte har en hemsida (huvudsakligen på IKK och IBL) ska publicera studieanvisningarna på www.liu.se/studieinfo under fliken Övriga dokument på kursens sida.

2018-08-23. Uppdaterade studieguiden under Dokument och blanketter.

2018-03-27. Litteraturlistan är borttagen från Dokument och blanketter. Du hittar istället litteraturen för alla kurser på www.liu.se/studieinfo. Där finns en litteraturlista kopplad till varhe kurs. Se till att du väljer rätt termin/version (t.ex. VT2018) i dropdownlistboxen för kursstart. 

2018-03-16. Idag skickades via mail ut vad som gäller för komplettering och omprov på de kurser som försvinner vid omstruktureringen av programmet. Kontrollera med programansvarig om du ej fått den informationen. 

2018-03-16. Uppdaterade blockschemat.

2018-03-09. Sophia Thunberg på mastern har tillsammans med Sam Thellman (doktorand i kognitionsvetenskap) och Fredrik Löfgren vunnit Delegates' Choice Student Design Competition på konferensen Human-Robot Interaction med sin älgrobot: LetterMoose – A Handwriting Tutor Robot.

 

 

UPPSATSER

Nedan kan du finna uppsatser från de kognitionsvetenskapliga utbildningsprogrammen (kandidat, magister och master). 

 

KOGVET SOUNDTRACK

Sammansatt med hjälp av Linköping University CogSci Alumni. Finns även som playlist till Spotify.Sidansvarig: erik.prytz@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-31