Göm menyn

Fysik och nanovetenskap, 180 hp

Fysik och nanovetenskap, 180 hp


Som fysiker arbetar du oftast med teknik- och materialutveckling i forskningsintensiva branscher, men är också en värdefull tillgång i andra verksamheter, genom din förmåga att lösa problem och göra analyser och prognoser.

Fysik och nanovetenskap handlar om att känna till och förstå alla de beståndsdelar som bygger upp såväl universum som materia och material, från den största till den minsta skalan. Här läser du kurser inom teoretisk fysik, kvantmekanik, nanofysik och nanoteknik, och studerar på nära håll ämnen och fenomen som grafen och spinntronik. Det är avancerat, gränsöverskridande – och sällan vardagligt.

 

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

Studiestart: Höstterminen 2017
Anmälningskod: LIU-50175
Studietakt: Helfart
Ort: Linköping
Nivå: Grundnivå

 

Tobias, bloggande student

Tobias, bloggande studentI den här bloggen förmedlar jag bitar av hur det är att vara student, vad en blivande fysiker har i huvudet och på schemat, samt försöker ge en bild av vad som kan hända under fritiden när böcker och pennor vilar.

Läs Tobias blogg

Kandidatexamen (tobfj630, Sun Jul 23 12:16:05 CEST 2017)
En söndag på universitetet (tobfj630, Sun May 28 15:10:15 CEST 2017)
Vetenskapsteori (tobfj630, Thu May 25 15:38:34 CEST 2017)

Efter utbildningen

Som fysiker har du en utvecklad förmåga att lösa problem, vilket är en värdefull tillgång inom i stort sett allt utvecklingsarbete, inom både näringsliv och offentlig sektor. Materialområdet är ett nationellt prioriterat forskningsområde och fysiker inom detta område är eftertraktade både i industrin och på svenska och utländska universitet. Teoretiska fysiker arbetar ofta med teknik- och materialutveckling men du kan med dina kunskaper i analys också arbeta inom helt andra områden som till exempel försäkringsbranschen eller finansmarknaden. Du har också möjlighet att vidareutbilda dig på olika sätt om du vill bli ämneslärare i grundskolan eller gymnasiet.Sidansvarig: webbredaktoren@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jun 15 09:35:53 CEST 2017