Göm menyn

Efter utbildningen

Biologi är ett brett ämne med många olika karriärmöjligheter och i ditt yrke kommer du kanske att specialisera dig inom något av följande områden:

 • Ekologi, miljövård och bevarandebiologi, där du studerar naturen och människans inverkan på den.
 • Zoologi och etologi, där du studerar djurs levnadsvillkor och beteenden.
 • Fysiologi och genetik, där du studerar livets minsta beståndsdelar.

Arbetsområden

Som biolog har du många olika möjligheter beroende på intresse och specialinriktning. Du kan till exempel arbeta som:

 • Miljöhandläggare, där du utvärderar ansökningar om till exempel byggnation eller exploatering av skog och mark.
 • Naturvårdskonsulent, där du inventerar flora och fauna.
 • Biolog inom läkemedelsbranschen, där du hjälper till att utveckla nya metoder att bekämpa sjukdomar.
 • Zoolog, där du är ansvarig för djurhållningen inom djurparker.
 • Djurskyddsinspektör, där du undersöker eller certifierar djurhållande företag.

Du kan även jobba inom skogs- och jordbruksnäringen  eller arbeta med undervisning eller forskning, både inom universitetsvärlden och den privata sektorn. Många biologer arbetar på länsstyrelser, inom kommuner eller på myndigheter som till exempel Naturvårdsverket. Då kommer du troligtvis att arbeta med lagar och tillstånd, till exempel:

 • Övervaka att företag och näringsidkare följer miljö- och djurskyddslagstiftningen.
 • Granska och bevilja tillstånd för miljökänsliga projekt och arbete inom djur- eller skogsbruk.
 • Inventera flora och fauna i sina naturliga miljöer.
 • Utforma informationsmaterial om regler och förordningar.

Några jobb som tidigare studenter har

 • Djurparkszoolog
 • Ekolog
 • Naturvårdshandläggare
 • Miljöskyddshandläggare
 • Djurskyddsinspektör
 • Laboratorieingenjör
 • Doktorand

Sikta högt, har du ett drömjobb kämpa för det

Rebecka, tidigare student- Jag jobbar som konsult på Calluna, ett konsultföretag, säer Rebecka Le Moine. En av mina arbetsuppgifter kan vara att inventera träd i fält; då mäter jag in och kartlägger träd i ett speciellt område, jag gör olika bedömningar och skriver en rapport om vad jag har hittat. Under högsäsongen är jag mest ute i fält.  Resten av året jobbar jag inne på kontoret. Att ta fram kartor är ett av mina ansvarsområden, och då jobbar jag i ett program som heter arcGIS. Jag har ett starkt intresse för att effektivisera och kombinera IT-teknik med naturvård, och arbetar därför mycket med till exempel databaser.

Läs intervjun med Rebecka

Mer om tidigare studenter

Hästfolk breddar sina kunskaper i ny kurs (2012-01-30)

 

Arbetsmarknadsinformation

Naturvetarna

SACOs yrken A-Ö, biolog

 


Sidansvarig: webbredaktoren@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Nov 28 11:27:23 CET 2016