Göm menyn

3 skäl att välja Civilingenjör i medicinsk teknik

Tvärvetenskapligt

Det finns en naturlig koppling mellan Civilingenjör i medicinsk teknik och Hälsouniversitetets kvalitetsutbildningar eftersom de också är en del av Linköpings universitet. Samverkan i undervisningen ger ett tvärvetenskapligt innehåll som ökar studenternas förståelse för de olika ämnesområdena.

Undervisningen har givetvis ett starkt fokus på teknik men berikas med andra infallsvinklar.

Forskningsnära

Delar av undervisningen sker i nära anslutning till nationellt och internationellt mycket starka forskarmiljöer. På Medicinsk teknik undervisar forskare från Linköpings universitets spetsforskning inom medicinsk bildanalys, smarta sensorer, optiska mätmetoder, visualisering och materialteknik.

Utbildningen ger goda möjligheter till en fortsatt karriär med forskningsinriktning.

Företagsnära

Det finns en stark koppling till internationellt starka företag inom medicinsk teknik i regionen. Möjligheten att avsluta utbildningen med examensarbeten på regionala eller nationella medicinsktekniska företag är därför mycket goda.


Sidansvarig: webbredaktoren@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jun 15 09:35:53 CEST 2017